Trường đại học công thương TP. Hồ Chí Minh

Phòng Khoa học Công nghệ

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức Phòng KHCN

Cơ cấu tổ chức Phòng KHCN

Cơ cấu tổ chức nhân sự phòng Khoa học Công nghệ

Năm học 2022-2023

Năm học 2022-2023

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh công khai các thông tin năm học 2022 - 2023 theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công văn số 705/BCT-TCCB của Bộ Công Thương.

Tổng quan về Phòng Khoa học Công nghệ

Tổng quan về Phòng Khoa học Công nghệ

Phòng được hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập trường và trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Các hoạt động của Phòng có một vai trò quan trọng đối với nhà trường và nhận được nhiều sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường.

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 3 năm 2019

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần thứ 3 năm 2019 được tổ chức ngày 25/10/2019 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại...

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018

Kỷ yếu hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực lần 2 năm 2018

Hội nghị khoa học an toàn thực phẩm và an ninh lương thực năm 2018 được tổ chức ngày 08/12/2018 tại Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công...

1 2 > >>